Döküm Simülasyon

Metal kalıp ve plak modeller dizayn edildikten sonra dökümden kaynaklanabilecek hataların minumuma indirilmesi amacı ile döküm simülasyon programları kullanılır. Simülasyonda döküm esnasındaki ideal malzeme sıcaklığı ve kalıp sıcaklığı belirlenir ayrıca yolluk ve besleyicilerin yerleri ve büyüklükleri konusunda optimizasyonlar yapılarak metal kalıp ve plak modellerin son hali verilmiş olur.
 
Firmamızda üretilen tüm parçalarda simülasyon çalışmaları yapılmaktadır.