Kokil Döküm

Ergimiş metalin basınç uygulanmadan yerçekimi ortamında sıcak metal kalıba dökülmesi işlemidir. Basınç uygulanmadığı için kum maça kullanılabilir. Kum döküme göre avantajları yüksek üretim adetleri, döküm yüzeyi kalitesinin daha iyi olması ve yüksek mukavemet değerleridir. Basınçlı döküme göre avantajları kum maça kullanılabilmesi, daha düşük kalıp yatırım maliyetleri ve bazı malzemelerde ısıl işlem uygulandığında daha yüksek mukavemet değerleridir.
Firmamızda özellikle Otomotiv,Savunma Sanayi,Elektrik sektörlerine bünyemizdeki parçaya özel çalışma sistemleri ile hizmet vermekteyiz.