Sızdırmazlık Testi

Sızdırmazlık testi; alüminyum parçaların aparatlar yardımı ile dış ortam ile hava irtibatının kesilerek parçanın içine belirli basınçta hava verilmek sureti ile kaçak olup olmadığının belirlenmesi yöntemidir.

Organizasyonumuz da kaçak testi pnömatik veya hidrolik aparatlar yardımı ile suya daldırma yöntemi ile yapılmaktadır. Dijital manometreler ile kaçak olup olmadığı tespit edilmekte,Müşterilerin özel istekleri doğrultusunda istenilen parametreler ile sızdırmazlık istenen parçalar %100 sızdırmazlık testine tabi tutulmaktadır.